Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Sn. H. Cahit Aral'ın yazmış olduğu bir makaleden alıntıdır:


Radon gazı kokusuz, radyoaktif, asal bir gazdır. Bildiğimiz toprakta ve hatta deniz suyunda bile bulunan Uranyum-238 izotopu bozunma zinciri sırasında ortaya çıkar. Bu zincirde ortaya çıkan Radon izotopu Radon-222'dir ve yaklaşık 3.82 günlük yarılanma ömrüne sahiptir. Uranyum bozunma zincirindeki tek gaz haldeki bozunma ürünü Radon-222'dir. Tehlikeli olması gaz halde olmasından kaynaklanmaktadır. Gaz halde olduğu için oluşur oluşmaz içinde bulunduğu ortamı terk edebilir ve bozulma zincirinde 3.82 günlük yarılanma ömrü ile bozuluncaya kadar solunum yoluyla ciğerlerimize girebilir. Ciğerlerimize gaz olarak giren Radon, orada bozulduğunda ciğerlerimizi alfa parçacığı(içerden en tehlikelisi) ile bombalar. Ayrıca yeni bozunma ürünü bir katıdır ve bu katı radyoaktif çekirdekler ciğerlerimizin yüzeyine takılarak daha sonraki bozunma adımlarında da ciğerlerimizi içerden bombardıman etmeye devam eder.

Radon konusunda en büyük risk altındakiler, betonarme binalarda yaşayanlar ve özellikle en alt katta yaşayanlar. Örneğin kapıcı daireleri büyük risk altındadır. Müstakil evlerde oturanlar içinde aynı şey söz konusudur. Yer kabuğunda oluşan radon gazı atmosfere çıkmak üzere yukarı doğru hareket eder. Önüne bir bina çıktığında, bulabildiği yollardan binanın altında binaya girer. Bu durumdaki yerlerin özellikle sürekli havalandırılması ve hatta ölçüm sistemleri ile izlenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca ev tasarımlarının da Radon etkisi dikkate alınarak yapılması gerektiği ABD'de oldukça gündemde olan bir konudur. Bu nedenle özellikle internet üzerinde ABD'den Radon ile ilgili birçok kaynak sayfa bulabilmeniz mümkündür.